Warsztaty i wykłady dziennikarskie


Wykłady i warsztaty z dziennikarstwa odbywały się pod okiem profesjonalnych znanych dziennikarzy. W charakterze wykładowców  wystąpili z ciekawymi tematami Paulina Socha-Jakubowska z tygodnika Wprost, Ewa Ornacka – dziennikarka śledcza, autorka książek i scenariuszy o mafii, Hanka Wójciak, dziennikarka radiowa i wokalistka, Kuba Niziński – dziennikarz sportowy, komentator igrzysk olimpijskich, Konrad Myślik – dziennikarz społeczny. W zagadnienia fotografii wprowadził młodych adeptów fotoreporter Piotr Wojnarowski, a z tematyką kulturalnych wydarzeń zapoznał Tomasz Cichocki. 
Warsztaty zbiegły się w czasie ze spektakularnymi wydarzeniami kulturalnymi, takimi, jak Festiwal Kultury Żydowskiej, Jazz Summer Festiwal czy Festiwal Ulica, dzięki czemu młodzież uczestniczyła w bogatym życiu kulturalnym Krakowa. Zycie społeczności lokalnej Małopolski, było jednym programu, a jego poznaniu służył wizyta na terenie Lokalnej Grupy Działania „Korona Północnego Krakowa”, gdzie zdobywano materiały do publikacji. Przy okazji wizyty na zamku w Pieskowej Skale złożono hołd Andrejowi Potebni, bohaterowi Ukrainy i Polski.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku.

Galeria

Logo
Valley Quest
Top